Khulafaur Rasyidin: Biografi 4 Pemimpin Terbaik dalam Sejarah Islam (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib)

Kategori:Referensi
Penulis:HEMDI, YOLI , GITA MUTIA , UMI SHOLEHAH
Penerbit:GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA
Kota:Jakarta
Tahun Terbit:2017
Bahasa:Indonesia
Edisi:
Subjek:Biografi
ISBN:978-602-03-7821-3
DDC:920 Hem k (R)
Deskripsi Buku:ixp.; 238p.; 20cm
Jumlah Koleksi:
Peminjam:-